Үйлдвэрийн орчин

chefengqu

Бэлэн бүтээгдэхүүний талбай

baozhuang

Савлах талбай

dianyaqu

Гагнуурын хэлтэс

banchenping

Хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүний талбай

jiagong

Боловсруулах бүс

jianyanqu

Хяналтын хэсэг